Pomoc zdalna VITSM

Dzięki realizacji projektu VITSM, oferujemy nowe, szybkie i bezpieczne rozwiązanie pomocy zdalnej.

Teraz nie trzeba już wzywać do firmy informatyka - większość problemów
z komputerami jesteśmy w stanie rozwiązać na odległość.

Na czym polega projekt VITSM?

Projekt VITSM polega na wdrożeniu systemu informatycznego, który we współpracy z systemami partnerów,
umożliwia zautomatyzowanie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT, w tym:

Zarządzanie zleceniami

Zarządzanie zleceniami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Zaawansowane raportowanie u Klienta

Zaawansowane
raportowanie u Klienta

Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa

Jak skorzystać z pomocy zdalnej?

Do nawiązania połączenia z informatykiem nie potrzebna jest żadna instalacja, wystarczy
uruchomić plik umieszczony poniżej i udzielić jednorazowego dostępu do swojego komputera,
podając wyświetlony na ekranie numer ID i hasło.

W trakcie połączenia można obserwować działania informatyka.

Wersja dla Windows

POŁĄCZ ››

Wersja dla Mac OS

POŁĄCZ ››

Vecto Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania infrastrukturą informatyczną "VECTO IT Serwis
Management – VITSM". Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Unia Europejska
Innowacyjna Gospodarka